Gemeentelijke belasting

Als inwoner van Maastricht of wonende elders in Nederland, zul je geconfronteerd worden met de verplichting tot betaling van een aantal gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen. Als student kan het zijn dat je kwijtschelding van deze belastingen/heffingen kunt aanvragen, een en ander afhankelijk van je inkomen en je financiële situatie. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg), legt de aanslag op voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsheffingen.

Gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen

Eenmaal per jaar (meestal in de laatste week van februari of in de eerste week van maart) stuurt BsGW, een aanslag voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsheffingen. De gemeentelijke belastingen bestaan uit eigenaren- en gebruikersbelastingen/-heffingen. Als huurder van een woonruimte kun je enkel geconfronteerd worden met gebruikersbelastingen/-heffingen. In geval je een zelfstandige woonruimte huurt en als bewoner geregistreerd staat bij de gemeente, zal BsGW de aanslag rechtstreeks bij jou opleggen. In geval je een onzelfstandige woonruimte huurt, zal de aanslag voor deze belastingen en heffingen opgelegd worden aan de verhuurder. De verhuurder is echter doorgaans gerechtigd de hem opgelegde belastingen en heffingen, door te berekenen aan de huurders.

De gemeentelijke gebruikersbelastingen/-heffingen worden geheven voor het wekelijks ophalen van huishoudelijk afval en het lozen van afvalwater in het riool: