Diensten

Woonmanagement Maastricht (WMM)

Wat kunnen wij voor u als verhuurder betekenen ? WMM kan al naar gelang uw wens, werkzaamheden met betrekking tot uw vastgoed, geheel dan wel gedeeltelijk uit handen nemen.

 1. Verhuurbemiddeling

  Heeft u een woonruimte (huis, appartement, studio of kamer) te huur ? Wij gaan voor u op zoek naar een huurder, die voldoet aan het door u gewenste huurderprofiel. Wij beschikken over meerdere gerenomeerde platformen, voor de presentatie van uw object.

 2. Vastgoed Beheer

  Wilt u als eigenaar liever niet zelf het beheer van uw onroerend goed uitvoeren ? WMM kan u ontzorgen en u het beheer, zo ver als u wenst uit handen nemen. Er zijn verschillende vormen van beheer mogelijk:

  Administratief / Commercieel beheer:

  Dit bestaat voor de in beheer gegeven objecten onder meer uit:

  • u adviseren op het gebied van de huurprijs, de contractduur en overige verhuurvoorwaarden;
  • het voor de duur van het beheer namens u optreden als verhuurbemiddelaar;
  • in geval van een huuropzegging zal met spoed naar een nieuwe geschikte huurder gezocht worden;
  • de opstelling van huurovereenkomsten;
  • het controleren en verwerken van huuropzeggingen;
  • het fungeren als eerste aanspreekpunt voor huurders.

  Technisch beheer:

  Dit bestaat voor de in beheer gegeven objecten onder meer uit:

  • het toezien op de uitvoering van periodieke controle van de brandveiligheid;
  • het toezien op de uitvoering van de jaarlijkse controle van de cv-/ww-installatie;
  • de bewaking van de goede staat van onderhoud;
  • bouwkundig advies ten behoeve van het onderhoud;
  • begeleiding en/of uitvoering van onderhoud;
  • toezicht en controle op het goed functioneren van gemeenschappelijke voorzieningen;
  • het fungeren als meldpunt in geval van storingen.

  Juridisch beheer:

  Dit beheer bestaat onder meer uit:

  • assistentie bij incasso;
  • advisering met betrekking tot Huurcommissie kwesties;
  • advisering in geval van andere huurgeschillen.

  Financieel beheer:

  Dit beheer bestaat onder meer uit:

  • het bijhouden van een betalingsoverzicht van de huur;
  • het aanmanen in geval van huurachterstand;
  • het maken van een standaard servicekostenafrekening.

  Volledig beheer omvat alle bovengenoemde vormen van beheer en zorgt voor een volledige ontzorging. Afhankelijk van de aard en omvang van de gekozen diensten, worden gegevens in ons beheersysteem verwerkt. In dit systeem worden met betrekking tot de betreffende objecten, door ons de relevante gegevens verwerkt, zoals huurders, huurbetalingen, huurovereenkomsten enz. Onze klanten die gebruik maken van het systeem, kunnen overal ter wereld (op voorwaarde dat zij over een werkende internetverbinding beschikken), op elk moment van de dag, inloggen in het systeem.

  Beheer is maatwerk. Wij informeren u op basis van uw wensen, graag over de mogelijkheden en bijbehorende tarieven. Maak gerust geheel vrijblijvend een afspraak met ons kantoor.