WA-verzekering en inboedelverzekering

WA-verzekering

In Nederland ben je op grond van de wet aansprakelijk voor alle schade en letsel van een ander, veroorzaakt als gevolg van jouw handelen of nalaten toen handelen geboden was. Dit betekent dat je in dat geval gehouden bent de financiële schade te vergoeden, van de persoon die schade of letsel heeft opgelopen. Een WA-verzekering geeft hiervoor dekking.

Een WA-verzekering dekt vrijwel alle schade waarvoor een privé person kan worden aangesproken, ongeacht hoe de gebeurtenis die de schade veroorzaakt heeft zich heeft voorgedaan. Het schadebedrag kan aanzienlijk zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan de medische kosten van een slachtoffer van een ongeluk veroorzaakt door jou. Een WA-verzekering dekt ook schade veroorzaakt door je kind of huisdier, aan de eigendommen van anderen. Schade veroorzaakt door motorrijtuigen, zoals onder meer bij een botsing, wordt niet gedekt door een WA-verzekering.

Inboedelverzekering

Brand en diefstal kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan je inboedel en persoonlijke bezittingen en vervanging van deze zaken zal kosten met zich meebrengen. Je kunt je hiervoor verzekeren door een inboedelverzekering af te sluiten. Indien je een inboedelverzekering hebt, zijn de inboedel en je persoonlijke bezittingen aanwezig in je woonruimte (kamer, studio, appartement of huis), verzekerd tegen bijvoorbeeld inbraak, brand en waterschade.
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat je behoorlijke dekking hebt onder je inboedelverzekering. De inboedel en je persoonlijke bezittingen aanwezig in je woonruimte, dienen verzekerd te zijn tegen vervangingswaarde. Indien de dekking te laag is, zal de verzekeraar minder uitkeren, ook in kleinere schadegevallen. In dat geval zal de uitkering van de verzekering onvoldoende zijn, om de oude inboedel en persoonlijke bezittingen te vervangen door nieuwe.

Wat te doen na een inbraak

Doe onmiddellijk aangifte bij de politie en meldt de inbraak meteen bij je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon. De verzekeraar stuurt meestal een expert om de situatie in je woonruimte te beoordelen. Maak een lijst van de zaken die je mist en de waarde van elke zaak. Verzamel de aankoopbewijzen van vermiste zaken.

Verlies of diefstal pinpas en credit card

Meld verlies of diefstal van je pinpas of credit card, telefonisch of online via internet bankieren onmiddellijk bij je bank. Onderstaande telefoonnummers zijn bereikbaar 24 uur zeven dagen per week. Teneinde misbruik door anderen te voorkomen, zal de bank dan de betreffende pinpas of credit card onmiddellijk blokkeren. Sla het correcte telefoonnummer op in je telefoon of agenda.

Nederlandse pinpassen:

Nederlandse credit cards

Nederlandse credit cards