Verhuizen Maastricht

Wanneer je vanuit een andere gemeente in Nederland verhuist naar Maastricht, ben je verplicht je in te schrijven bij de BRP (Basisregistratie Personen/ gemeentelijke administratie van de persoonlijke gegevens van de inwoners). Nederlandse studenten die verhuizen binnen Maastricht of naar Maastricht, kunnen zich eenvoudig en snel inschrijven op de website van de gemeente Maastricht: www.maastricht.nl.

Wanneer je vanuit het buitenland verhuist naar Maastricht (en van plan bent de eerstkomende 6 maanden langer dan 4 maanden te blijven), dan dien je tijdens de openingsuren persoonlijk langs te gaan bij het Gemeenteloket van de gemeente Maastricht, voor een “eerste inschrijving”.

Hoe werkt het?

Voor een “eerste inschrijving” dien je eerst telefonisch contact op te nemen met het Gemeenteloket, voor het maken van een afspraak. Alle gezinsleden moeten zich persoonlijk inschrijven en daarbij heb je de volgende documenten nodig:

EU burger/ niet-EU burger:

Indien je een burger bent van een EU/EER-land, zijn bovengenoemde documenten voldoende voor inschrijving. In geval je echter geen burger bent van een EU/EER-land, zal eerst geverifieerd moeten worden of je een geldige verblijfstatus hebt. Een aanvraag voor een verblijfsvergunning moet ingediend worden bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Dit kan of voor of na je inschrijving.

Collegegeld:

Je moet ingeschreven zijn bij een gemeente in het woongebied, om te voldoen aan de wooneisen gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor het lagere wettelijke collegegeldtarief. Indien je niet bent ingeschreven, of dit niet tijdig doorgeeft aan de universiteit, zul je gehouden zijn het hogere instellingscollegeldtarief te betalen.

Uitschrijving:

Even zo goed als het verplicht is zich in te schrijven bij aankomst, is het noodzakelijk zich uit te schrijven bij het verhuizen uit Maastricht. Uitschrijven kan via de website van de gemeente of persoonlijk bij het Gemeenteloket.

Indien je verhuist naar een ander adres binnen Nederland, kan je inschrijving daar plaatsvinden via de website van je nieuwe gemeente. Bij deze inschrijving wordt je dan automatisch uitgeschreven uit je vorige gemeente.

Bezoekersadres:

Gemeente Maastricht
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Postadres:

Gemeente Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Contactgegevens:

E-mail: [email protected]
Internet: www.maastricht.nl
Telefoon: 0031-(0)43 350 40 40
Fax: 0031-(0)43 350 41 41