Veelgestelde vragen
Wanneer moet ik de maandelijkse huur betalen?
Tijdig de huur betalen

Huurbetalingen moeten zijn voldaan vóór of uiterlijk op de 1e dag van de periode, waarvoor de betreffende huurbetaling bedoeld is.

Naar welk bankrekeningnummer moet ik de maandelijkse huur overmaken?
Bankrekeninggegevens voor de huurbetaling

In je huurcontract is vastgelegd op welke wijze jij jouw maandelijkse huur moet betalen. Dit zal doorgaans betaling per bank zijn. In je huurcontract lees je ook, naar welke bankrekening (rekeningnummer en tenaamstelling rekening) je de huur moet overmaken.

Waarom heb ik een aanmaning ontvangen?
Eerste betalingsherinnering

Als de huur niet tijdig volledig betaald is, ontvang je meteen een betalingsherinnering. Volg de instructies op de betalingsherinnering op en zorg dat de huur zo spoedig mogelijk alsnog volledig wordt betaald.

Tweede betalingsherinnering (aanmaning)

Als de huurbetaling na de eerste betalingsherinnering nog steeds niet volledig is betaald, ontvang je een aanmaning waarbij het achterstallige bedrag vermeerderd wordt met een boeterente. Volg de instructies op de aanmaning op en betaal direct het gehele openstaande bedrag. Mocht volledige betaling uitblijven zal de vordering ter incasso uit handen gegeven worden. Er zullen dan bovenop de openstaande vordering ook nog incassokosten in rekening gebracht worden.

Waarom krijg ik een brief van een incassobureau?
Vordering ter incasso uit handen gegeven aan incassobureau

Je krijgt een brief van het incassobureau in geval je ondanks de betalingsherinnering en de aanmaling, de verschuldigde huur nog steeds niet volledig hebt betaald. Het incassobureau stelt een dossier samen en geeft je nogmaals de gelegenheid om binnen de door het incassobureau gestelde termijn de huur vermeerderd met de boeterente te betalen, plus de incassokosten.

Juridische stappen

Als er binnen de door het incassobureau gestelde termijn nog steeds geen betaling volgt, wordt het dossier in handen gesteld van een gerechtsdeurwaarder voor verdere juridische actie. Alle verdere kosten die dan gemaakt worden, komen eveneens voor jouw rekening. Daarnaast zal er ontbinding van je huurovereenkomst gevorderd worden.

Hoe is het door mij verschuldigde bedrag opgebouwd?
Huurprijsopbouw

Het huurcontract bevat een specificatie van de maandelijks door jou verschuldigde betaling. Deze specificatie laat duidelijk zien: de kale huur, het voorschot servicekosten (al dan niet gespecificeerd voor zover toepasselijk naar GWE en overige servicekosten).

Hoeveel mag de kale huur jaarlijks verhoogd worden?
Jaarlijkse huurverhoging

De rijksoverheid stelt elk jaar eisen aan de jaarlijkse huurverhoging. Voor de vigerende eisen verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Wie beheert mijn betaalde borgsom?
Het beheren van de borgsom

De borgsom dient niet betaald te worden aan Woonmanagement Maastricht maar aan de verhuurder. De verhuurder beheert dan ook de borgsom. De afhandeling van de borg zal dan ook door de verhuurder gebeuren.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?
Kan ik huurtoeslag krijgen?

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden betreffen de huur en de woonruimte, maar ook persoonlijke factoren zoals leeftijd, inkomen en vermogen. De voorwaarden zijn periodiek aan verandering onderhevig. Voor het vigerende overzicht van de toepasselijke voorwaarden, verwijzen wij naar de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Teneinde zeker te stellen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en zo ja voor welk bedrag, kun je een proefberekening huurtoeslag maken op eerdergenoemde website van de Belastingdienst.