Veelgestelde vragen
Ik wil mijn huurcontract opzeggen, hoe doe ik dat?
Schriftelijk opzeggen

In je huurcontract staat duidelijk de geldende opzegtermijn evenals de wijze waarop je dient op te zeggen aangegeven. Huurcontracten vereisen hiervoor doorgaans een aangetekend schrijven. Huurders die ervoor kiezen gebruik te maken van onze diensten, kunnen wij desgevraagd behulpzaam zijn bij de opzegging van hun huurcontract. Zodra wij in dat geval een opzeggingsbrief of -e-mail ontvangen, zullen wij je verhuurder hierover informeren en jou vervolgens een schriftelijke bevestiging van je opzegging sturen. Ook is het in dat geval mogelijk om het huurcontract op te zeggen, via je persoonlijke huurdersportaal op www.hmsystems.nl.

Opzegtermijn

De minimale opzegtermijn is vastgelegd in je huurcontract. Bij de meeste woningen betreft het een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand. In geval je wil opzeggen, controleer dan ook of er in jouw geval een minimale huurtermijn geldt en zo ja, of deze al is verstreken. Dit kun je vinden in je huurcontract. Let op: het is niet mogelijk om je huurcontract tegen een datum halverwege een kalendermaand op te zeggen.

Waar kan ik mijn opzeggingsbrief naartoe sturen?

Je kunt een aangetekende opzeggingsbrief rechtstreeks sturen naar je verhuurder of in geval de verhuurder een beheerder heeft aangesteld naar deze beheerder. De adresgegevens vind je in je huurcontract. In geval je van onze diensten gebruikmaakt kun je jouw opzegging per gewone post of per e-mail sturen naar [email protected] onder vermelding van:

  • Volledige naam zoals vermeld in je huurcontract
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • adres van de gehuurde woning
  • datum waarop je wil dat het huurcontract eindigt
Wat is de opzegtermijn voor het beëindigen van mijn huurcontract?
Opzegtermijn

De opzegtermijn is vastgelegd in je huurcontract, meestal geldt voor een gehuurde woning een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand. Kijk voordat je de opzegging gaat versturen goed of er in jouw geval een minimale huurtermijn geldt en of deze al is verstreken.

Halverwege de maand verhuizen

De opzegtermijn voor woonruimtes is meestal minimaal 1 volledige kalendermaand (zie jouw huurcontract), het is dus niet mogelijk om middels opzegging het huurcontract halverwege een maand te laten eindigen.

Wat als ik de huur te laat heb opgezegd?
Te laat opgezegd

Als je de opzegging te laat hebt verstuurd dan schuift deze automatisch door naar het eind van de eerstvolgende maand, ook al ben je maar één dag te laat. Zorg dus dat je tijdig je opzegging verstuurt. De opzegtermijn is minimaal 1 kalendermaand.

Voorbeeld 1 (correcte opzegging)

In geval je het huurcontract op 31-05-2025 wil laten eindigen, dan zorg je ervoor dat uiterlijk op 30-04-2025 je opzegging door je verhuurder danwel diens beheerder of ons kantoor is ontvangen (vooropgesteld dat er op 31-05-2025 geen minimale huurtermijn meer loopt). In geval de opzegging na 30-04-2025 ontvangen wordt dan ben je te laat.

Voorbeeld 2 (te late opzegging)

In geval je het huurcontract op 31-05-2025 wil laten eindigen en je opzeggingsbrief wordt op 01-05-2025 ontvangen, dan ben je te laat met je opzegging. De einddatum zal dan behoudens een eventuele minimale huurtermijn, automatisch verplaatst worden naar 30-06-2025.

Mag ik zelf een vervangende huurder aandragen voor de huur mijn woonruimte?
Een nieuwe huurder aandragen

Het is niet mogelijk om als oudhuurder een nieuwe huurder aan te dragen. Geïnteresseerden kunnen zich net als ieder ander als kandidaat melden. De verhuurder selecteert zelf de nieuwe kandidaat voor de woonruimte die vrijkomt.

Mag ik meubels en andere goederen verkopen of overdragen aan de nieuwe huurder?
Regels betreft verkoop of overname meubels

Bij de oplevering van de woonruimte aan het einde van het huurcontract, dient deze volledig ontruimd te zijn. De enige uitzondering hierop betreft de gemeubileerde verhuur. In dat geval dient de woonruimte bij het einde van de huurovereenkomst volledig ontruimd te worden, behoudens het meeverhuurde meubilair. Een eventuele onderlinge verkoop en/of overdracht van meubilair vindt derhalve plaats buiten de woning en deze verkoop/overdracht staat dan ook volledig los van het huurcontract en speelt geen rol bij de keuze van de verhuurder voor een nieuwe huurder.

Hoe moet ik de woning opleveren bij afloop van het huurcontract?
Wijze van oplevering

Aan het einde van het huurcontract dienen de sleutels op ons kantoor te worden ingeleverd. Na het ontvangen van de sleutels zal er een medewerker van Woonmanagement Maastricht langs gaan op locatie, om de eindinspectie te doen en de staat van de gehuurde woning vast te leggen. De gehuurde woning moet helemaal leeg en schoon worden opgeleverd. Eventuele aanpassingen door of vanwege de huurder gedaan, moeten ongedaan gemaakt worden zodat de gehuurde woning weer in de oorspronkelijke staat is.

Hygiëne

Zorg er voor dat de gehuurde woning bij de eindinspectie goed is schoongemaakt en dat de woning helemaal vrij is van persoonlijke eigendommen zoals meubels en andere objecten.

Gemeubileerde woning

In geval je de woning inclusief meubilering hebt gehuurd dan zorg je dat alle meubels weer op hun originele plek staan en dat deze goed zijn schoongemaakt.

Checklist

Schoon en ontruimd. Een volledige chekclist kan bij ons opgevraagd worden per email.

Wanneer doet Woonmanagement Maastricht de eindinspectie?
Eindinspectie

Aan het einde van het huurcontract dienen de sleutels op ons kantoor te worden ingeleverd. Na het ontvangen van de sleutels zal er een medewerker van Woonmanagement Maastricht langs gaan op locatie, om de eindinspectie te doen van de gehuurde woonruimte en zal deze de staat van de gehuurde woonruimte vastleggen. Het opleveringrapport zal per e-mail aan de huurder verzonden worden.

Afspraak maken voor de eindinspectie

Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden voor de eindinspectie. Zodra de huurder klaar is voor de eindoplevering, kunnen de sleutels bij ons op kantoor ingeleverd worden en kunnen wij de eindinspectie uitvoeren. De gehuurde woonruimte moet opgeleverd worden op uiterlijk de laatste werkdag van de laatste maand dat het huurcontract nog loopt. Eerder mag natuurlijk ook.

Waar kan ik de sleutels inleveren?
Sleutels inleveren

De sleutels moeten aan het einde van het huurcontract, altijd ingeleverd worden op ons kantoor op de Alexander Battalaan 79 te 6221 CC Maastricht. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de sleutels onbeheerd achter te laten in de woning of deze te overhandigen aan een huisgenoot, buurman, buurvrouw of opvolgende huurder.

Wanneer wordt mijn borgsom teruggestort?
Borgsomrestitutie

Normaal gesproken zal uiterlijk één maand na de einddatum van een huurcontract, de afhandeling van de borg plaatsvinden. In geval de huurder de gehuurde woning niet behoorlijk heeft schoon gemaakt, ontruimd en/of er schade is veroorzaakt aan de gehuurde woning, zal er eerst vastgesteld moeten worden wat de schoonmaakkosten, ontruimingskosten en/of herstelkosten bedragen. Restitutie kan dan in dat geval iets langer duren. Wanneer je verhuurder de borg moet terugbetalen is niet concreet wettelijk vastgelegd.

Mag ik mijn borgsom verrekenen met de laatste huurmaand?
De huurder mag de borgsom nooit of te nimmer verrekenen met door de huurder verschuldigde huurbetalingen.
Kan ik een verhuurdersverklaring vragen?
Aanvragen verhuurdersverklaring

U kunt uw verhuurder vragen om een verhuurdersverklaring. In geval een huurder ervoor kiest gebruik te maken van onze diensten, kan ons kantoor een verhuurdersverklaring voor de huurder aanvragen. In een verhuurdersverklaring staat of de huurder zich als een goed huurder gedragen heeft.