Veelgestelde vragen
Op welke wijze kan ik het beste contact opnemen met Woonmanagement Maastricht?
Contact per e-mail

Woonmanagement Maastricht is het beste bereikbaar via e-mail op: [email protected]. Wij streven ernaar om binnen één werkdag te antwoorden. Tijdens onze openingstijden is het ook mogelijk telefonisch contact op te nemen.

Wat zijn de openingstijden van ons kantoor?
Openingstijden

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur (behoudens in geval van feestdagen).

Adres

Ons kantoor bevindt zich: Alexander Battalaan 79 te 6221 CC te Maastricht.

Bezoek alleen op afspraak

We ontvangen bezoek bij voorkeur op afspraak, aangezien wij op deze manier de tijd kunnen nemen voor elke individuele bezoeker.

Parkeren

Parkeren kan voor de deur op de openbare weg. Let wel op: het betreft hier betaald parkeren!

Hoe kan ik inloggen op mijn persoonlijk huurdersportaal?
Gebruikersnaam & wachtwoord

Voor de aanvang van je huurovereenkomst ontvang je per e-mail je eigen gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee je via de website: www.hmsystems.nl kunt inloggen op je persoonlijk huurdersportaal. Mocht je je inloggevens zijn kwijtgeraakt, kun je ons verzoeken deze opnieuw te verzenden per e-mail. Wij kunnen in dat geval verificatie van je identiteit verlangen.

Documenten in persoonlijk huurdersportaal

Via jouw persoonlijk huurdersportaal kun je oline je huurdocumenten inzien.

Waar kan ik mijn huurovereenkomst vinden?
Documenten in huurdersportaal

Via jouw persoonlijk huurdersportaal kun je te allen tijde je huurovereenkomst inzien.

Waar kan ik gegevens met betrekking tot de oplevering vinden?
Opleveringgegevens in huurdersportaal

Via jouw persoonlijk huurdersportaal kun je de door ons kantoor vastgelegde gegevens met betrekking tot de oplevering, te allen tijde online inzien.

Mag ik de door mij gehuurde woonruimte onderverhuren?
Onderhuur is niet toegestaan

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder, de door jou gehuurde woning onder te verhuren.

Mag ik aan mijn huurovereenkomst zelf een nieuwe medehuurder toevoegen?
Toestemming van de verhuurder

Als je iemand wil toevoegen aan je huurovereenkomst, moet er altijd eerst toestemming worden gevraagd aan de verhuurder. Een dergelijke toevoeging geldt pas nadat deze geformaliseerd is door een nieuwe huurovereenkomst opgesteld door Woonmanagement Maastricht.

Maximaal aantal personen op één adres

Let op, de huurovereenkomst vermeldt het maximale aantal personen dat is toegestaan in de door jou gehuurde woonruimte. Het is niet toegestaan het maximum aantal personen te overschrijden middels de fysieke aanwezigheid van personen in de door jou gehuurde woning en middels inschrijving bij de gemeente op het adres van de door jou gehuurde woning.

Wat zijn gemeentelijke belastingen en wie moet deze betalen?
Gemeentelijke belastingen

De gemeente Maastricht stuurt jaarlijks een rekening voor de gemeentelijke belastingen. Voor de gebruiker van een huurwoning zijn dat de volgende belastingen:

  • Afvalstoffenheffing gebruiker
  • Rioolheffing gebruiker
Waterschapsbelasting

Naast de gemeentelijke belastingen ontvang je jaarlijks een rekening van het Waterschap Limburg voor de waterschapsbelasting, die bestaat uit de volgende belastingen:

  • Watersysteemheffing
  • Zuiveringsheffing
Is mijn totale huurprijs inclusief gemeentelijke belastingen?

De gemeentelijke gebruikersheffingen en gebruikersbelastingen zijn niet inbegrepen in de huur. In geval van een zelfstandige woning zal de huurder hier doorgaans rechtstreeks voor worden aangeslagen. In geval de gemeentelijke gebruikersheffingen en/of gebruikersbelastingen opgelegd worden aan de eigenaar of verhuurder, zal deze gerechtigd zijn deze door te berekenen aan de huurder. De gemeentelijke eigenaarsheffingen en eigenaarsbelastingen zijn en blijven te allen tijde voor rekening van de eigenaar van de woning.

Hoe moet ik dat als student betalen?

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u kwijtschelding bij BsGW aanvragen. Voor de voorwaarden kijk op de website: bsgw.nl.

Waar en wanneer vindt de sleuteloverdracht voor mijn nieuwe woning plaats?
Sleuteloverdracht

De sleuteloverdracht vindt altijd plaats op ons kantoor en op de ingangsdatum van de huurovereenkomst, mits de huurder op dat moment voldaan heeft aan alle bestaande betalingsverplichtingen. Indien de ingangsdatum van de huurovereenkomst niet op een werkdag valt, zal de sleuteloverdracht plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag daarna. Denk eraan om zowel een geldig identiteitsbewijs als je betalingsbewijzen mee te nemen naar de sleuteloverdracht. Je zult de sleutel altijd rechtstreeks ontvangen van een medewerker van Woonmanagement Maastricht. Lever je sleutels aan het einde van je huurovereenkomst ook altijd weer in op ons kantoor en neem nóóit een sleutel aan van een voormalige bewoner.

Ik heb een rekening van de BsGW ontvangen, wat moet ik hiermee doen?
Rekening gemeentelijke gebruikerslasten en/of gebruikersheffingen

In geval je denkt in aanmerking te komen voor kwijtschelding, bij BsGW een verzoek indienen tot kwijtschelding aanvragen. Hoe je dat moet doen vind je op de website: bsgw.nl. In geval je niet voor kwijtschelding in aanmerking komt, de rekening betalen aan BsGW. Zorg ervoor dat je deze op tijd betaalt om extra kosten te voorkomen.

Ik heb post ontvangen die bestemd is voor de verhuurder, wat moet ik hier mee doen?
Post voor de verhuurder afgeven bij Woonmanagement Maastricht

Als je post hebt ontvangen die is bestemd voor de eigenaar/verhuurder dan kun je deze post afgeven bij Woonmanagement Maastricht. Wij zorgen ervoor dat de post bij de verhuurder terechtkomt.

Post niet laten liggen

Laat post die bestemd is voor de eigenaar/verhuurder niet liggen. Hier kunnen bijvoorbeeld rekeningen in zitten die binnen een vastgestelde betalingstermijn moeten worden betaald.